De zender aansluiten op een tv

Maak de vereiste voorbereidingen voor draadloze overbrenging van de audio van uw tv door middel van de zender naar uw BLUETOOTH-hoofdtelefoon.

 1. Verbind de DIGITAL IN (optisch digitale audio-ingang) aansluiting van de zender met de optisch digitale audio-uitgangsaansluiting van de tv met behulp van de meegeleverde optisch digitale kabel.

 2. Verbind de DC IN-aansluiting van de zender met de USB-aansluiting van de tv door middel van de meegeleverde USB Type-C®-kabel.

  Wanneer de zender van stroom wordt voorzien maar geen audiosignalen ontvangt, zal de aanduiding op de zender oranje blijven knipperen.

  Wanneer u de zender voor de eerste keer na aankoop koppelt met een BLUETOOTH-apparaat, of nadat u de zender hebt geïnitialiseerd (en alle koppelingsinformatie is verwijderd van de zender), zal de zender automatisch in de stand voor het koppelen gaan wanneer hij wordt ingeschakeld en zal de aanduiding op de zender blauw dubbel gaan knipperen.

  Hint

  • Als uw tv geen USB-stroomaansluiting heeft, kunt u de zender aansluiten op een stopcontact met een in de handel verkrijgbare USB-netstroomadapter.

 3. Zet de tv aan en maak de vereiste instellingen op de tv.

  Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van uw tv.

Wanneer u een BRAVIA XR tv gebruikt:

Als u een BRAVIA XR tv gebruikt in combinatie met een hoofdtelefoon van Sony, kunt u genieten van de audio van de tv in ruimtelijke weergave. Volg de instructies op het scherm van de tv om instellingen te verrichten voor de 3D surround-functies.

Ga naar de volgende URL voor de compatibele tv-modellen en hoofdtelefoons van Sony.

https://www.sony.net/tr_comp_tvhp

Illustratie van de instructies op het scherm van een BRAVIA XR tv voor het inschakelen van de 3D surround-functies

Hint

 • Zolang de 3D surround-functies ingeschakeld blijven op de BRAVIA XR tv, kunt u genieten van de audio van de tv in ruimtelijke weergave door de volgende keer gewoon de zender te verbinden met de Sony hoofdtelefoon.

Wanneer u geen BRAVIA XR tv gebruikt:

Stel op de tv PCM in als het digitale audio-uitgangssignaal.

Illustratie van de instructies op het scherm van de tv voor het specificeren van PCM als het digitale audio-uitgangssignaal

Wanneer er een ander soort uitgangssignaal dan PCM wordt ingesteld op de tv, is het mogelijk dat de BLUETOOTH-hoofdtelefoon de audio van de tv niet zal kunnen weergeven.

Hint

 • Nadat u het digitale audio-uitgangssignaal hebt ingesteld, zal de aanduiding van de zender veranderen van oranje naar blauw.

Opmerking

 • Met andere dan BRAVIA XR tv's is ruimtelijke weergave niet mogelijk.

 • Wanneer de tv ruimtelijke geluidsweergave produceert, zal er geen audio worden weergegeven door de tv. De volumeregeling van de afstandsbediening van de tv is ook uitgeschakeld.

 • Het volume van de hoofdtelefoon die met de zender verbonden is via BLUETOOTH kan niet worden geregeld op de tv.

 • Als u naar video kijkt op een andere dan een BRAVIA XR tv terwijl u naar de audio luistert met de hoofdtelefoon die is verbonden met de zender, is het mogelijk dat de video en de audio niet synchroon lopen.