Luisteren naar audio van de tv via een hoofdtelefoon

U kunt luisteren naar de audio van de tv via uw BLUETOOTH-hoofdtelefoon als die is verbonden met de zender door middel van een BLUETOOTH-verbinding.

 1. Verbind de zender met de tv en stel PCM in als het digitale audio-uitgangssignaal van de tv.
 2. Breng een BLUETOOTH-verbinding tot stand tussen uw BLUETOOTH-hoofdtelefoon en de zender.

  Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht, zult u de audio van de tv zowel uit de tv als uit de hoofdtelefoon horen.

  Als er geen audio wordt weergegeven, moet u één keer kort op de (BLUETOOTH) toets van de zender drukken.

  Hint

  • Als er geen audio wordt weergegeven wanneer u op de (BLUETOOTH) toets drukt, is het mogelijk dat de zender is verbonden met een ander BLUETOOTH-apparaat. Sluit in een dergelijk geval de BLUETOOTH-verbinding met het andere apparaat af en koppel de zender vervolgens opnieuw met de hoofdtelefoon.

 3. Luister naar de audio van de tv.

  Draag de hoofdtelefoon en regel het volume op de hoofdtelefoon.

Opmerking

 • Terwijl de hoofdtelefoon is verbonden met de zender, zijn handelingen zoals het pauzeren van het momenteel weergegeven materiaal, of springen naar het volgende weer te geven nummer, niet mogelijk.

 • Het volume van de hoofdtelefoon kan niet worden geregeld op de tv. Houd hier rekening mee wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt waarop het volume niet kan worden geregeld.

 • Als u naar video kijkt op een andere dan een BRAVIA XR™ tv terwijl u naar de audio luistert met een hoofdtelefoon, is het mogelijk dat de video en de audio niet synchroon lopen.