Beperking van aansprakelijkheid aangaande diensten van derden

Diensten die worden aangeboden door derden kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd, opgeschort, of beëindigd. Sony aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in dergelijke gevallen.