Initialiseren van de zender

Wanneer de zender niet naar behoren functioneert, kunt u de zender initialiseren om hem terug te zetten op de fabrieksinstellingen.

Zorg ervoor dat de zender is verbonden met een tv of een stopcontact en houd vervolgens de (BLUETOOTH) toets ongeveer 10 seconden ingedrukt tot de aanduiding 4 keer blauw knippert.

De zender wordt geïnitialiseerd en de koppelingsinformatie voor alle BLUETOOTH-apparaten wordt verwijderd.