De zender verbinden met een BLUETOOTH®-hoofdtelefoon

De procedure voor het registreren van de informatie voor een bepaald toestel die vereist is voor een BLUETOOTH-verbinding, wordt koppelen genoemd.

Om een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding te kunnen gebruiken met de zender, moet de zender individueel gekoppeld worden aan dat apparaat.

Voor u verder gaat, moet u het volgende controleren:

 • Breng de BLUETOOTH-hoofdtelefoon binnen een afstand van 1 m van de zender.

 • Verbind de zender met een tv of een stopcontact met behulp van de meegeleverde USB Type-C®-kabel.

 • Om te voorkomen dat er plotseling een hard geluid uit de hoofdtelefoon komt, moet u het volume van de hoofdtelefoon laag zetten.

 • Zorg ervoor dat u de gebruiksaanwijzing van de hoofdtelefoon bij de hand hebt.

Opmerking

 • Het volume van de hoofdtelefoon kan niet worden geregeld op de tv. Houd hier rekening mee wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt waarop het volume niet kan worden geregeld.

 1. Houd de (BLUETOOTH) toets op de zender ongeveer 5 seconden lang ingedrukt.

  De aanduiding op de zender begint blauw dubbel te knipperen ten teken dat de zender in de stand voor het koppelen staat.

 2. Zet uw hoofdtelefoon in de stand voor het koppelen om een BLUETOOTH-verbinding met de zender tot stand te brengen.

  Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht, zal de aanduiding van de zender stoppen met knipperen en blauw blijven branden.

  Als er geen BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, moet u de procedure opnieuw doen vanaf stap nummer 1.

Hint

 • De hierboven gegeven instructies dienen als voorbeeld. Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van uw hoofdtelefoon.

Opmerking

 • De zender gaat na ongeveer 5 minuten uit de stand voor het koppelen en de aanduiding van de zender zal dan stoppen met knipperen en blauw blijven branden. Wanneer de zender echter geen koppelingsinformatie heeft, bijvoorbeeld wanneer u de BLUETOOTH-functie van de zender voor het eerst na aankoop gebruikt, blijft de zender in de stand voor het koppelen staan.

  Als de zender uit de stand voor het koppelen gaat voor u de procedure hebt voltooid, moet u de procedure opnieuw doen vanaf stap nummer 1.

 • Wanneer de zender eenmaal gekoppeld is met de BLUETOOTH-hoofdtelefoon, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te gebeuren, behalve in de volgende gevallen:

  • De koppelingsinformatie is verwijderd als gevolg van een reparatie enz.

  • De koppelingsinformatie voor de zender is verwijderd van het gekoppelde BLUETOOTH-apparaat.

  • De zender is geïnitialiseerd.

   Alle koppelingsinformatie is verwijderd. Wanneer de zender is geïnitialiseerd, is het mogelijk dat deze geen BLUETOOTH-verbinding meer kan maken met de hoofdtelefoon.