Voorzorgsmaatregelen

Veiligheid

 • Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing die wordt meegeleverd met de zender.

 • Belangrijke informatie zoals de modelnaam bevindt zich aan de onderkant van de zender.

 • Luister niet te lang achter elkaar bij een hoog volume. Urenlang luisteren bij een oorverdovend volumeniveau kan uw gehoor beschadigen. Om uw gehoor te beschermen, moet u het volume op een toepasselijk niveau houden.

 • Houd het volume eerst laag. Plotseling hard geluid kan uw gehoor beschadigen. We adviseren u om vervolgens het volume geleidelijk te verhogen.

 • Gebruik de hoofdtelefoon niet terwijl u wandelt, fietst, of autorijdt. Dit kan leiden tot verkeersongelukken.

 • Gebruik het toestel niet op een gevaarlijke plaats, tenzij u de omgevingsgeluiden kunt horen.

Installeren

 • Spetter geen water op dit product en de meegeleverde accessoires. Deze zijn niet waterbestendig.

 • Om het risico op storingen zoveel mogelijk te elimineren, moet u de volgende locaties vermijden wanneer u deze zender ergens neerzet of achterlaat.

  • Een plek die blootstaat aan hoge temperaturen, zoals in de directe zon, of onder sterke lampen, in de buurt van een warmtebron, of in een sauna

  • Een zeer stoffige plek

  • Een plek die blootstaat aan sterke trillingen

 • Plaats deze zender op een vlak en horizontaal oppervlak. Wanneer de zender op een hellend oppervlak wordt geplaatst, kan de zender omvallen of van het oppervlak af vallen als gevolg van de door het toestel zelf geproduceerde trillingen, wat kan leiden tot letsel, defecten, of verslechterde prestaties.

 • Afhankelijk van de omstandigheden waaronder deze zender ergens geplaatst wordt, kan hij van het oppervlak af vallen. Laat geen waardevolle voorwerpen achter in de buurt van de zender.

De zender onderhouden

 • Wanneer het oppervlak van de zender vuil geworden is, moet u het vuil verwijderen met een droge, zachte doek, of een doek die gedrenkt is in lauw kraanwater en dan goed is uitgewrongen.

 • Als het oppervlak van de zender vuil is geworden, mag u geen schoonmaakmiddel, verfverdunner, benzine, alcohol enz. gebruiken om de zender schoon te maken.

Overige

 • Gebruik de zender niet en laat hem niet achter in een zeer koude of zeer warme omgeving (temperatuur buiten een bereik van 5 °C – 35 °C). Als de zender buiten het bovenvermelde bereik wordt gebruikt of bewaard, kan de zender automatisch stoppen om de interne schakelingen te beschermen.

 • Bij vragen of problemen met betrekking tot deze zender die niet in deze Helpgids aan bod komen, kunt u contact opnemen met een Sony-dealer bij u in de buurt.