De zender kan niet worden gekoppeld met een BLUETOOTH-apparaat

  • Breng de BLUETOOTH-hoofdtelefoon binnen een afstand van 1 m van de zender.

  • Zorg ervoor dat de zender en de hoofdtelefoon zijn ingeschakeld en in de stand voor het koppelen staan.

  • Wanneer de aanduiding op de zender niet blauw dubbel knippert, moet u de (BLUETOOTH) toets ongeveer 5 seconden ingedrukt houden.

    Hierdoor gaat de aanduiding dubbel knipperen (koppelstand).