Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Генерира се шум.

  • Ако използвате вашия Walkman в близост до устройство, което излъчва радиовълни, като например мобилен телефон, отдалечете го далече устройството.
  • Съдържанието, като например музика, на вашия Walkman може да е повредено.Свържете вашия Walkman към компютър с Windows и използвайте Music Center for PC или Windows Explorer, за да изтриете съдържанието, в което възниква шум от вашия Walkman.Ако използвате компютър с Mac OS, използвайте Finder, за да изтриете повреденото съдържание. След като изтриете повреденото съдържание, отново прехвърлете съдържанието от компютъра на вашия Walkman. Не извършвайте други задачи на компютъра, докато прехвърляте съдържание на вашия Walkman. Това може да предизвика повреда на съдържанието.
  • Ако конекторът е мръсен, го избършете със суха мека кърпа.