Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Det kommer støy.

  • Hvis du bruker din Walkman i nærheten av en enhet som sender ut radiobølger, for eksempel en mobiltelefon, bør du flytte din Walkman unna denne enheten.
  • Innholdet, for eksempel musikken, på din Walkman kan være ødelagt. Koble Walkman til en Windows-datamaskin, og bruk Media Go eller Windows Utforsker til å slette innholdet med støy fra Walkman. Hvis du bruker en Mac-datamaskin, bruker du Finder til å slette det ødelagte innholdet. Når du har slettet det ødelagte innholdet, overfører du innholdet igjen fra datamaskinen til din Walkman. Ikke utfør andre oppgaver på datamaskinen under overføring av innhold til din Walkman. Dette kan føre til at innholdet blir ødelagt.
  • Hvis pluggen er skitten, må du rengjøre den med en myk, tørr klut.
  • Hvis Walkman er koblet til en Bluetooth-lydenhet, kontrollerer du tilkoblingsstatusen.