Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Du kan ikke spille av innhold, for eksempel musikk, som er overført til din Walkman.

  • Hvis batteriet er delvis eller helt utladet, må du lade det. Hvis din Walkman fremdeles ikke virker etter at du har ladet batteriet, trykker du på RESET-knappen med for eksempel en penn eller binders for å tilbakestille Walkman.

  • Det kan hende at datahierarkinivåene i innholdet, for eksempel musikk som er overført ved hjelp av dra og slipp-operasjoner, ikke er korrekt. Plasser filene i riktig mappe og hierarki.

  • Overførte filer er ikke i et avspillbart format. Se "Formater som støttes" hvis du vil ha informasjon om avspillbare formater.

  • Når du overfører MP4-lydfiler ved hjelp av dra og slipp-operasjoner, må du plassere dem i "MUSIC"-mappen på din Walkman.

  • Det overførte innholdet kan være skadet. Når du overfører innhold, må du sørge for at ingen andre oppgaver kjører på datamaskinen til overføringen er fullført. Ellers kan innholdet bli skadet. Slett innholdet som ikke kan spilles av, fra din Walkman, og overfør det på nytt. Hvis Walkman fremdeles ikke kan spille av innholdet, formaterer du det innebygde flash-minnet på din Walkman ved hjelp av funksjonen i Walkman, og overfører deretter innholdet på nytt.

  • Hvis du endrer filnavnene eller plasseringen til innholdet, for eksempel musikk som ble overført fra datamaskinen til din Walkman, kan det hende at innholdet ikke gjenkjennes av din Walkman. Endre tilbake til riktig navn og plassering.

  • Hvis du har initialisert (formatert) det innebygde flash-minnet i din Walkman ved hjelp av Windows Utforsker, må du initialisere (formatere) det igjen på din Walkman. Hvis du har intialisert (formatert) Walkman ved hjelp av Mac Finder, må du initialisere (formatere) den på nytt på Walkman.