De recentste software zoeken via een netwerkverbinding

Het Home-audiosysteem beschikt over een functie voor het automatisch updaten van de software naar de recentste versie via een Wi-Fi- of bekabeld netwerk.

Wanneer de recentste software beschikbaar wordt gemaakt en het Home-audiosysteem detecteert dit, verschijnt [UPDATE] op het display.

Om netwerkproblemen door veel verkeer op de netwerkserver te voorkomen, is de zoektiming voor elk Home-audiosysteem verschillend. U kunt ook handmatig nagaan of er een nieuwe softwareversie gepubliceerd werd.

In dit onderdeel wordt uitgelegd hoe u handmatig kunt zoeken naar een nieuwe softwareversie.

Doe het volgende voor u aan de slag gaat.

 • Controleer of het Home-audiosysteem is aangesloten op een netwerk.
  Controleer of de indicator NETWORK wit oplicht.
 • Controleer of [UPDATE] op het display niet langer oplicht.
  Indien [UPDATE] op het display oplicht, heeft het Home-audiosysteem de recentste software al gedetecteerd en kunt u de volgende procedure niet uitvoeren. Start de software-update.

Gebruik de afstandsbediening om de onderstaande stappen uit te voeren.

 1. Druk op de knop OPTIONS.
 2. Druk herhaaldelijk op / om [SYSTEM] te selecteren en druk vervolgens op de knop (Enter).
 3. Druk herhaaldelijk op / om [UPDATE] te selecteren en druk vervolgens op de knop (Enter).
 4. Druk herhaaldelijk op / om [VIA NW] te selecteren en druk vervolgens op de knop (Enter).
 5. Druk herhaaldelijk op / om [CHECK] te selecteren en druk vervolgens op de knop (Enter).

  Het Home-audiosysteem begint te zoeken of de recentste software beschikbaar is.*

  Druk op OPTIONS om het menu Opties te sluiten.

 6. Controleer of [UPDATE] op het display er als volgt uitziet.
  • Dooft: de recentste versie van de software is al geïnstalleerd op het Home-audiosysteem.
  • Licht op: er is een nieuwe softwareversie beschikbaar.

   Als u de functie voor het automatisch updaten van het Home-audiosysteem inschakelt in SongPal, zal de software geüpdatet worden terwijl u het Home-audiosysteem niet gebruikt (bv. 's nachts of wanneer de stand-bystand geactiveerd is op het Home-audiosysteem).

   Wanneer u de software onmiddellijk updatet, doet u dit handmatig.

   Voor informatie over het handmatig updaten raadpleegt u "Updatemethode 2: handmatig updaten via het internet".

   Wanneer het updaten start, wordt het afspelen gestopt en de BLUETOOTH-verbinding verbroken.

* De controle wordt onmiddellijk beëindigd. Afhankelijk van de netwerkomgeving kan dit even duren. Wacht in dat geval ongeveer een minuut.

Opmerking

 • Voor in Europa verkochte modellen: om te voldoen aan de Europese regelgeving voor energiebesparing kunnen producten met serienummer S015503001 of recenter deze functie niet gebruiken als het product verbonden is met het bekabelde netwerk of niet verbonden is met het draadloze netwerk. Deze functie zal ook niet beschikbaar zijn als de netwerkverbinding losgekoppeld wordt.
 • Als de meerkamerfunctie ingeschakeld wordt, dan wordt TDLS (Tunneled Direct Link Setup) ondersteund en doet het apparaat dienst als draadloze router die de kwaliteit van de datacommunicatie verbetert.