Het Home-audiosysteem verbinden met een Wi-Fi-netwerk met behulp van een pc die draadloos verbonden is (moderne UI)

Merk op dat voor deze verbinding de fabrieksinstellingen gereset moeten worden op het Home-audiosysteem. Alle registratie-informatie (koppelingsinformatie) van BLUETOOTH ®-apparaten wordt gewist. Om daarna de BLUETOOTH-functie te gebruiken, wist u alle koppelingsinformatie van de pc en configureert u de koppeling vervolgens opnieuw.

In dit onderdeel vindt u meer informatie over het draadloos verbinden van een pc met een moderne gebruikersinterface en het Home-audiosysteem en vervolgens over hoe u met behulp van de pc verbinding kunt maken met een draadloze router.

Doe het volgende voor u aan de slag gaat.

 • Maak de LAN-kabel (niet bijgeleverd) los van het Home-audiosysteem.
 • Zet het Home-audiosysteem dichter bij de draadloze router.
 • Neem het SSID (de naam van een draadloos netwerk) en de codeersleutel (WEP of WPA) bij de hand. U hebt deze nodig om het Wi-Fi-netwerk te configureren. Met een codeersleutel wordt de toegang beperkt voor apparaten op een netwerk. Deze sleutel wordt gebruikt om een veiligere communicatie te garanderen tussen de apparaten die verbonden zijn met draadloze routers of toegangspunten.
 1. Zorg ervoor dat u de naam van het Wi-Fi-netwerk (SSID) en het wachtwoord (de codeersleutel) van de draadloze router bij de hand hebt.

  Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw draadloze router voor meer informatie.

 2. Reset het Home-audiosysteem met behulp van de afstandsbediening.
  1. Trek het netsnoer uit en vervolgens weer in.
  2. Druk op de knop (voeding) om het Home-audiosysteem in te schakelen.
  3. Druk op de knop OPTIONS.
  4. Druk herhaaldelijk op / om [SYSTEM] te selecteren en druk vervolgens op de knop (Enter).
  5. Druk herhaaldelijk op / om [RESET] te selecteren en druk vervolgens op de knop (Enter).
  6. Druk herhaaldelijk op / om [YES] te selecteren en druk vervolgens op de knop (Enter).

   [RESET] verschijnt in het display.

   De fabrieksinstellingen van het Home-audiosysteem worden hersteld en de netwerkinstellingen en alle registratie-informatie (koppelingsinformatie) van BLUETOOTH-apparaten worden gewist.

 3. Schakel het Home-audiosysteem in.

  De voedingsindicator licht groen op.

 4. Verbind het Home-audiosysteem met de pc.
  1. Beweeg de muisaanwijzer naar de rechterbovenhoek (of de rechteronderhoek) van het scherm Start om de charms weer te geven en selecteer vervolgens [Settings]. Als u een aanraakscherm gebruikt, geeft u de charms weer door vanaf de rechterkant van het scherm naar het midden te vegen en selecteert u vervolgens [Settings].

  2. Selecteer of .
  3. Selecteer [MHC-V90DW] in de netwerklijst.
 5. Ga naar het scherm [Sony Network Device Settings].
  1. Open een browser (Internet Explorer, enz.).
  2. Voer de volgende URL in de adresbalk in.
 6. Selecteer [Network Settings] in het menu.

 7. Voer het SSID van de draadloze router en het wachtwoord (de codeersleutel) in.

 8. Selecteer [Apply].

 9. Ga na of de indicator NETWORK wit brandt.

  Wanneer er verbinding gemaakt is via Wi-Fi, licht de indicator NETWORK wit op. Dat duurt ongeveer 2 minuten (in sommige gevallen 4 of 5 minuten).

  De verbinding is voltooid.

 10. Verbind de pc met de te gebruiken draadloze router.

Hint

 • Als u een vast IP-adres wilt instellen, doet u dit op het scherm in stap hierboven.
 • Wanneer de verbinding van het Home-audiosysteem met uw Wi-Fi-netwerk voltooid is, verbindt u uw pc met de vorige bestemming of uw draadloze router.

Opmerking

 • Deze procedure moet binnen 30 minuten worden uitgevoerd. Als dit niet binnen 30 minuten lukt, moet u opnieuw starten vanaf stap .
 • Houd er rekening mee dat uw Wi-Fi-netwerk pas beveiligd is als de instelling voltooid is. Uw Wi-Fi-netwerk is weer beveiligd na het instellen van de Wi-Fi-beveiliging.
 • Wanneer u het Home-audiosysteem na uw aankoop voor het eerst verbindt met een Wi-Fi-netwerk, wordt de BLUETOOTH-/netwerkstand-bymodus automatisch ingeschakeld.