Handmatig updaten met behulp van een USB-flashstation (wanneer het updaten via een netwerk mislukt is)

Als [NETWORK ERROR] of [DOWNLOAD ERROR PUSH POWER] op het display verschijnt, is de software-update mislukt. Wanneer dit het geval is, werkt het Home-audiosysteem niet langer en kunnen er geen functies gebruikt worden. U kunt alleen nog op de knop (voeding) drukken. Volg de onderstaande procedure om de status van het Home-audiosysteem te controleren en kies vervolgens de geschikte methode om de software-update te voltooien.

 1. Druk op de knop (voeding) om het Home-audiosysteem uit te schakelen en druk er volgens op om het Home-audiosysteem opnieuw aan te schakelen.
 2. Wacht ongeveer drie minuten (of tot er verbinding gemaakt is met een netwerk) en controleer vervolgens de informatie op het display.
  • Wanneer [UPDATE] op het display oplicht: de update is niet voltooid, maar het Home-audiosysteem kan toch normaal gebruikt worden. Schakel het Home-audiosysteem opnieuw uit en raadpleeg de volgende instructies om de software-update te voltooien met behulp van een USB-flashstation.

   Updatemethode 3: handmatig updaten met behulp van een USB-flashstation

  • Wanneer [NETWORK ERROR] of [DOWNLOAD ERROR PUSH POWER] op het display verschijnt (dezelfde status als voordat u het Home-audiosysteem opnieuw had ingeschakeld): de update is mislukt en het Home-audiosysteem kan niet worden gebruikt. Ga verder met de volgende stap om de update door te voeren met behulp van een USB-flashstation.

   De updateprocedure is anders dan bij "Updatemethode 3" en de volgende stappen moeten uitgevoerd worden. In dit geval kan de update niet uitgevoerd worden via een netwerk.

 3. Als [NETWORK ERROR] of [DOWNLOAD ERROR PUSH POWER] op het display verschijnt, volgt u de onderstaande procedure om te updaten.
  1. Download het updatebestand vanaf de onderstaande website en sla het op op een USB-flashstation.

   Voor klanten in Latijns-Amerika:

   http://esupport.sony.com/LA

   Voor klanten in Europa en Rusland:

   http://www.sony.eu/support

   Voor klanten in andere landen/regio's:

   http://www.sony-asia.com/section/support

  2. Schakel het Home-audiosysteem opnieuw uit.

   Na het Home-audiosysteem te hebben uitgeschakeld, voert u binnen drie minuten de volgende stappen uit en schakelt u vervolgens de luidspreker weer in.

  3. Sluit het USB-flashstation aan op de (USB)-poort van het Home-audiosysteem.
  4. Schakel het Home-audiosysteem in.

   De informatie over de voortgang van de update verschijnt op het display en de update start automatisch.

   [UPDATED] verschijnt op het display en het Home-audiosysteem gaat automatisch over naar de stand-bystand of BLUETOOTH-/netwerkstand-bystand als het updaten voltooid is. Wanneer u het Home-audiosysteem voor de eerste keer na het updaten inschakelt, verschijnt [UPDATED] op het display.

Hint

 • Tijdens de update verschijnt de informatie over de voortgang van de update op het display. Wanneer de update gereed is, verschijnt [UPDATED] op het display. Schakel het Home-audiosysteem niet uit tijdens het updaten.

Opmerking

 • Wanneer u de update uitvoert met behulp van een USB-flashstation, kan de update niet gestopt worden. Als het USB-flashstation verwijderd wordt of als het Home-audiosysteem losgekoppeld wordt tijdens de update, dan zal het Home-audiosysteem niet correct werken.
 • Het updaten neemt normaal 3 tot 10 minuten in beslag.
 • Gebruik het Home-audiosysteem niet terwijl er een update wordt uitgevoerd. Zorg er ook voor dat het Home-audiosysteem tijdens het updaten verbonden blijft met de voedingsbron en het netwerk.