Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього

Сполучення – це процес, потрібний для створення зв’язку між пристроями Bluetooth для уможливлення бездротового підключення. Пристрій потрібно сполучити з гарнітурою, щоб уперше створити підключення Bluetooth.

Перш ніж розпочати процедуру сполучення, переконайтеся в наведеному нижче.

 • Смартфон розташовано на відстані до 1 м від гарнітури.
 • Гарнітура достатньо заряджена.
 • Інструкція з експлуатації смартфону перед вами.
 1. Перейдіть у режим сполучення на цій гарнітурі.

  Увімкніть гарнітуру, коли сполучатимете її з пристроєм уперше після придбання або ініціалізації гарнітури (у ній не буде інформації про сполучення). Гарнітура автоматично перейде в режим сполучення.

  Коли ви сполучатимете другий або наступні пристрої (у гарнітурі є інформація про сполучення інших пристроїв), натисніть і утримуйте кнопку протягом приблизно 7 секунд.

  Переконайтеся в тому, що індикатор блимає синім і червоним навперемінки після того, як ви відпустили кнопку. Буде відтворено голосову підказку «BLUETOOTH pairing» (Сполучення BLUETOOTH).

 2. Розблокуйте екран смартфону з Android, якщо його заблоковано.
 3. Знайдіть цю гарнітуру на смартфоні.
  1. Виберіть [Setting] — [Bluetooth].

  2. Торкніться [] поруч із [Bluetooth], щоб увімкнути функцію Bluetooth.

 4. Торкніться [WH-CH400].

  Якщо на екрані смартфону з’явиться запит на ключ доступу (*), введіть «0000».

  Гарнітура та смартфон сполучені одне з одним і підключені. Буде відтворено голосову підказку «BLUETOOTH connected» (Пристрій BLUETOOTH підключено).

  Якщо вони не підключені, зверніться до розділу «Підключення до сполученого смартфону з ОС Android ».

  Якщо [WH-CH400] немає на екрані, повторіть спробу з кроку 3.

  *Пароль може мати назву «PIN-код», «Код доступу» або «Ключ доступу».

Підказка

Примітка

 • Якщо сполучення не буде здійснено протягом приблизно 5 хвилин, то режим сполучення буде скасовано, а гарнітура вимкнеться. У цьому випадку повторіть спробу з кроку 1.
 • Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком наведених нижче випадків.
  • Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
  • У разі сполучення з 9-м пристроєм.
   Гарнітуру можна сполучити не більше, ніж із 8 пристроями. При сполученні нового пристрою після сполучення 8 інших пристроїв сполучений пристрій з найдавнішим часом з’єднання буде замінено на новий.
  • Коли інформацію про сполучення видалено з пристрою Bluetooth.
  • Під час ініціалізації гарнітури вся інформація про сполучення видаляється. У такому разі видаліть із цього пристрою Bluetooth інформацію про сполучення з гарнітурою та сполучіть їх знову.
 • Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.