Сполучення з іншими пристроями Bluetooth і підключення до них

Сполучення – це процес, потрібний для створення зв’язку між пристроями Bluetooth для уможливлення бездротового підключення. Пристрій потрібно сполучити з гарнітурою, щоб уперше створити підключення Bluetooth.

Перш ніж розпочати процедуру сполучення, переконайтеся в наведеному нижче.

 • Пристрій Bluetooth розташовано на відстані до 1 м від гарнітури.
 • Гарнітура достатньо заряджена.
 • Інструкція з експлуатації пристрою Bluetooth перед вами.
 1. Перейдіть у режим сполучення на цій гарнітурі.

  Увімкніть гарнітуру, коли сполучатимете її з пристроєм уперше після придбання або ініціалізації гарнітури (у ній не буде інформації про сполучення). Гарнітура автоматично перейде в режим сполучення.

  Коли ви сполучатимете другий або наступні пристрої (у гарнітурі є інформація про сполучення інших пристроїв), натисніть і утримуйте кнопку протягом приблизно 7 секунд.

  Переконайтеся в тому, що індикатор блимає синім і червоним навперемінки після того, як ви відпустили кнопку. Буде відтворено голосову підказку «BLUETOOTH pairing» (Сполучення BLUETOOTH).

 2. Виконайте процедуру сполучення на пристрої Bluetooth, щоб знайти цю гарнітуру.

  [WH-CH400] відобразиться в списку знайдених пристроїв на екрані пристрою Bluetooth.

  Якщо цей пристрій не відображається, перейдіть до кроку 1.

 3. Виберіть [WH-CH400] на екрані пристрою [Bluetooth] для сполучення.

  Якщо на екрані комп’ютера з’явиться запит на ключ доступу (*), введіть «0000».

  *Пароль може мати назву «PIN-код», «Код доступу» або «Ключ доступу».

 4. Установіть підключення Bluetooth із пристрою Bluetooth.

  Залежно від пристрою Bluetooth гарнітура може під’єднатися до пристрою автоматично відразу після сполучення. Після підключення буде відтворено голосову підказку «BLUETOOTH connected» (Пристрій BLUETOOTH підключено).

Підказка

Примітка

 • Якщо сполучення не буде здійснено протягом приблизно 5 хвилин, то режим сполучення буде скасовано, а гарнітура вимкнеться. У цьому випадку повторіть спробу з кроку 1.
 • Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком наведених нижче випадків.
  • Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
  • У разі сполучення з 9-м пристроєм.

   Гарнітуру можна сполучити не більше, ніж з 8 пристроями. При сполученні нового пристрою після сполучення 8 інших пристроїв сполучений пристрій з найдавнішим часом з’єднання буде замінено на новий.

  • Коли інформацію про сполучення видалено з пристрою Bluetooth.
  • У разі ініціалізації гарнітури.

   Видалено будь-яку інформацію про сполучення. У такому разі видаліть із цього пристрою Bluetooth інформацію про сполучення з гарнітурою та сполучіть їх знову.

 • Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.