Сполучення з комп’ютером і підключення до нього (Windows 10)

Можна зареєструвати (сполучити) комп’ютер із підтримкою Bluetooth (Windows 10) і гарнітуру, а також створити підключення Bluetooth. Пристрій потрібно сполучити з гарнітурою, щоб уперше створити підключення Bluetooth.

Перш ніж розпочати процедуру сполучення, переконайтеся в наведеному нижче.

 • На комп’ютері наявна функція Bluetooth, яка підтримує підключення пристроїв для відтворення музики (A2DP).
 • Комп’ютер розташовано на відстані до 1 м від гарнітури.
 • Гарнітура достатньо заряджена.
 • Інструкція з експлуатації комп’ютера перед вами.
 • Залежно від комп’ютера слід увімкнути вбудований адаптер Bluetooth. Щоб дізнатися, чи комп’ютер обладнано вбудованим адаптером Bluetooth, і отримати відомості про його ввімкнення, зверніться до інструкції з експлуатації комп’ютера.
 1. Перейдіть у режим сполучення на цій гарнітурі.

  Увімкніть гарнітуру, коли сполучатимете її з пристроєм уперше після придбання або ініціалізації гарнітури (у ній не буде інформації про сполучення). Гарнітура автоматично перейде в режим сполучення.

  Коли ви сполучатимете другий або наступні пристрої (у гарнітурі є інформація про сполучення інших пристроїв), натисніть і утримуйте кнопку протягом приблизно 7 секунд.

  Переконайтеся в тому, що індикатор блимає синім і червоним навперемінки після того, як ви відпустили кнопку. Буде відтворено голосову підказку «BLUETOOTH pairing» (Сполучення BLUETOOTH).

 2. Виведіть комп’ютер із режиму сну.
 3. Зареєструйте гарнітуру за допомогою комп’ютера.
  1. Натисніть кнопку [Start], потім виберіть [Settings].
  2. Натисніть [Devices].

  3. Клацніть вкладку [Bluetooth], а потім натисніть кнопку [Bluetooth], щоб увімкнути функцію Bluetooth.

  4. Виберіть пункт [WH-CH400], а потім натисніть кнопку [Pair].

  Якщо на екрані комп’ютера з’явиться запит на ключ доступу (*), введіть «0000».

  Гарнітура та комп’ютер буде сполучено одне з одним і підключено. Буде відтворено голосову підказку «BLUETOOTH connected» (Пристрій BLUETOOTH підключено).

  Якщо вони не підключені, зверніться до розділу «Підключення до сполученого комп’ютера (Windows 10)».

  Якщо [WH-CH400] немає на екрані, повторіть спробу з кроку 3.

  *Пароль може мати назву «PIN-код», «Код доступу» або «Ключ доступу».

Підказка

Примітка

 • Якщо сполучення не буде здійснено протягом приблизно 5 хвилин, то режим сполучення буде скасовано, а гарнітура вимкнеться. У цьому випадку повторіть спробу з кроку 1.
 • Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком наведених нижче випадків.

  • Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
  • У разі сполучення з 9-м пристроєм.
   Гарнітуру можна сполучити не більше, ніж із 8 пристроями. При сполученні нового пристрою після сполучення 8 інших пристроїв сполучений пристрій з найдавнішим часом з’єднання буде замінено на новий.
  • Коли інформацію про сполучення видалено з пристрою Bluetooth.
  • Під час ініціалізації гарнітури вся інформація про сполучення видаляється. У такому разі видаліть із цього пристрою Bluetooth інформацію про сполучення з гарнітурою та сполучіть їх знову.
 • Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.