Сполучення з iPhone і підключення до нього

Сполучення – це процес, потрібний для створення зв’язку між пристроями Bluetooth для уможливлення бездротового підключення. Пристрій потрібно сполучити з гарнітурою, щоб уперше створити підключення Bluetooth.

Перш ніж розпочати процедуру сполучення, переконайтеся в наведеному нижче.

 • iPhone розташовано на відстані до 1 м від гарнітури.
 • Гарнітура достатньо заряджена.
 • Інструкція з експлуатації iPhone перед вами.
 1. Перейдіть у режим сполучення на цій гарнітурі.

  Увімкніть гарнітуру, коли сполучатимете її з пристроєм уперше після придбання або ініціалізації гарнітури (у ній не буде інформації про сполучення). Гарнітура автоматично перейде в режим сполучення.

  Коли ви сполучатимете другий або наступні пристрої (у гарнітурі є інформація про сполучення інших пристроїв), натисніть і утримуйте кнопку протягом приблизно 7 секунд.

  Переконайтеся в тому, що індикатор блимає синім і червоним навперемінки після того, як ви відпустили кнопку. Буде відтворено голосову підказку «BLUETOOTH pairing» (Сполучення BLUETOOTH).

 2. Розблокуйте екран iPhone, якщо його заблоковано.
 3. Виберіть налаштування Bluetooth на iPhone.
  1. Виберіть [Settings].
  2. Торкніться [Bluetooth].

  3. Торкніться [], щоб змінити значення на [] (увімкнення функції Bluetooth).

 4. Торкніться [WH-CH400].

  Якщо на екрані смартфону з’явиться запит на ключ доступу (*), введіть «0000».

  Гарнітуру та iPhone буде сполучено одне з одним і підключено. Буде відтворено голосову підказку «BLUETOOTH connected» (Пристрій BLUETOOTH підключено).

  Якщо вони не підключені, зверніться до розділу «Підключення до сполученого iPhone ».

  Якщо [WH-CH400] немає на екрані, повторіть спробу з кроку 3.

  *Пароль може мати назву «PIN-код», «Код доступу» або «Ключ доступу».

Підказка

Примітка

 • Якщо сполучення не буде здійснено протягом 5 хвилин, то режим сполучення буде скасовано, а гарнітура вимкнеться. У цьому випадку повторіть спробу з кроку 1.
 • Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком наведених нижче випадків.
  • Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
  • У разі сполучення з 9-м пристроєм.

   Гарнітуру можна сполучити не більше, ніж з 8 пристроями. При сполученні нового пристрою після сполучення 8 інших пристроїв сполучений пристрій з найдавнішим часом з’єднання буде замінено на новий.

  • Коли інформацію про сполучення видалено з пристрою Bluetooth.
  • У разі ініціалізації гарнітури.

   Видалено будь-яку інформацію про сполучення. У такому разі видаліть із цього пристрою Bluetooth інформацію про сполучення з гарнітурою та сполучіть їх знову.

 • Якщо інформацію про сполучення видалено, наприклад, ініціалізацією гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури зі свого iPhone і знову сполучіть пристрої.
 • Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.