Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань

Від’єднайте кабель micro-USB, вимкніть гарнітуру, а потім натисніть і утримуйте водночас кнопки і «-» протягом понад 7 секунд.

Індикатор (синій) блимне 4 рази ( ), а параметри (наприклад, налаштування гучності) буде повернуто до заводських значень. Ця операція скидає налаштування гучності тощо, а також видаляє всю інформацію про сполучення. У такому разі видаліть із цього пристрою Bluetooth інформацію про сполучення з гарнітурою та сполучіть їх знову.

Якщо гарнітура не працює належним чином навіть після ініціалізації, зверніться до найближчого дилера Sony.