Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Lista funkcija točkića za izbor režima

Možete da izaberete željeni režim snimanja okretanjem točkića za izbor režima.

Dostupne funkcije

(Intelligent Auto):
Omogućava snimanje fotografija sa postavkama koje se automatski prilagođavaju.

(Superior Auto):
Omogućava vam da snimate fotografije boljeg kvaliteta nego u režimu Intelligent Auto.

P (Program Auto):
Omogućava snimanje sa automatski prilagođenom ekspozicijom (vrednost brzine zatvarača i otvora blende (F vrednost)). Možete i da izaberete različita podešavanja koristeći meni.

A (Aperture Priority):
Omogućava vam da prilagodite otvor blende. Na primer, kada želite da zamutite pozadinu.

S (Shutter Priority):
Omogućava snimanje objekata koji se brzo kreću ručnim prilagođavanjem brzine zatvarača.

M (Manual Exposure):
Omogućava vam da snimate fotografije sa željenom ekspozicijom tako što ćete moći da prilagodite i brzinu zatvarača i vrednost otvora blende.

MR (Memory recall):
Omogućava snimanje slike nakon pozivanja često korišćenih režima ili numeričkih podešavanja koja ste unapred registrovali.

(Movie):
Omogućava promenu podešavanja za snimanje filma.

(Sweep Panorama):
Omogućava snimanje panoramske slike uklapanjem slika.

SCN (Scene Selection):
Omogućava snimanje sa memorisanim podešavanjima koja se biraju prema sceni.