Относно това помощно ръководство

Това е помощното ръководство на Монитор за влогинг XQZ-IV01.

Забележка

  • Актуализациите на системата и на приложенията могат да представят функциите на вашето устройство по начин, различен от описания в това помощно ръководство.

Забележки относно употребата

Не забравяйте да прочетете предоставената “Важна информация”.

Общ преглед на този модул

Прикрепете този модул към задната страна на Xperia и го комбинирайте с триножник и др. за снимане на селфита с основната камера на Xperia.

Моделът Xperia, съвместим с този модул, е както следва.

– Смартфон Sony Xperia PRO-I (DC 5,0 V/0,4 A)

– Смартфон Sony Xperia 1 V (DC 5,0 V/0,4 A)

– Смартфон Sony Xperia 1 IV (DC 5,0 V/0,4 A)

– Смартфон Sony Xperia 5 V (DC 5,0 V/0,4 A)

– Смартфон Sony Xperia 5 IV (DC 5,0 V/0,4 A)