Снимане

  1. Включете захранването на смартфона и стартирайте съвместимо приложение.
    Пример: Photography Pro, Videography Pro

  2. Преместете превключвателя ON/OFF (включване/изключване на екрана) на “ON”.

    Изображение от камерата се извежда от смартфона към LCD екрана на този модул.

За да обърнете екрана

Натиснете бутона FLIP (обръщане на екрана).
Ориентацията на екрана се променя при всяко натискане на бутона, както следва.
Огледална → Реална → Реална, Обърната надолу → Огледална, Обърната надолу

За да регулирате яркостта

Натиснете бутона (контрол на яркостта).
Яркостта на екрана се променя при всяко натискане на бутона, както следва.
Висока → Усилена → Ниска → Средна