Снимане по време на зареждане на смартфона

Можете да снимате, докато зареждате свързания към този модул смартфон чрез USB кабел за зареждане на смартфони.

 1. Свържете този модул към смартфон.
 2. Свържете единия край на USB кабела към USB порта на зарядно устройство.
 3. Включете зарядното устройство в електрически контакт.
 4. Свържете другия край на USB кабела към порта POWER (зареждане) на този модул.

Забележка

 • Ако изключите USB кабела, докато снимате по време на зареждане, снимането ще прекъсне. В този момент на смартфона може да се появи съобщение за повторно свързване на този модул. Следвайте инструкциите.
 • Ако смартфонът е изключен, той не може да се зарежда през този модул.
 • Не оставяйте смартфона свързан към този модул и зарядно устройство, докато е изключен. Това може да причини неизправност на смартфона.
 • Винаги използвайте следното оригинално зарядно устройство и USB кабела на Sony, понеже други видове зарядни устройства е възможно да увеличат времето за зареждане, да не зареждат изобщо или дори да повредят устройството ви.
  • Зарядното устройство и кабелът, предоставени с модела на Xperia, който е съвместим с този модул
  • Бързо зарядно устройство на Sony XQZ-UC1 (DC 5,0 V/3,0 A) и USB кабел
 • Портът INPUT и портът POWER на този модул са USB Type-C®.
 • Винаги използвайте предоставения свързващ кабел за свързване на този модул към смартфон. Не можем да гарантираме производителността, ако използвате кабел, различен от предоставения с този модул свързващ кабел.
 • Когато свързвате зарядно устройство към този модул, захранването се предоставя от порта POWER през порта INPUT, след това към смартфона.
 • Изходната номинална стойност от порта INPUTна този модул към смартфона е DC 5,0 V/2,6 A.