Прикрепяне на микрофон

Можете да прикрепите микрофон към жлеба за аксесоари на този модул. Вижте също ръководството на вашия микрофон.

  1. Подравнете крачето на микрофона с жлеба за аксесоари на държача и прикрепете микрофона.

  2. Завъртете заключващата глава на микрофона, за да фиксирате микрофона към държача.

  3. Свържете микрофона към жака за микрофон на монитора със свързващия кабел, предоставен с микрофона.

Съвет

  • Вътрешният микрофон на смартфона автоматично се превключва към външния микрофон, когато микрофонът се свърже към жака за микрофон на монитора на този модул.

Забележка

  • Свържете микрофона, преди да стартирате приложението.