Прикрепяне на хващач

Прикрепете хващач с монтажен винт на камерата.

  1. Вкарайте монтажния винт на държача на камерата в отвора на гнездото за триножник на държача.

  2. Завъртете монтажното колело на хващача на камерата, за да закрепите държача.

Забележка

  • Използвайте триножник с винт, по-къс от 5,5 mm. Държачът не може да се фиксира плътно в триножник с винт, който е 5,5 mm или по-дълъг, като причинява повреди на този модул.