Прикрепяне на монитора

  1. Съединете магнита на държача (a) и зоната за прикрепяне на държача на монитора (b), за да прикрепите монитора точно прилегнал.

  2. Регулирайте позицията на монитора.

    • Уверете се, че мониторът не покрива камерата на смартфона.
    • Не оставяйте лявата страна на монитора издадена от ръба смартфона. Това може да причини смущение на комуникацията.

Забележка

  • Неправилното прикрепяне на монитора може да причини падане на монитора, което да доведе до телесно нараняване или неизправност на този модул.