Прикрепяне на смартфон

  1. Разположете държача между клавиша за камерата (a) и клавиша за захранването (b) на смартфона.

  2. Поставете смартфона в горната част на държача.

  3. Вмъкнете смартфона в долната част на държача.

    Закрепете смартфона плътно, така че да няма процепи между държача и смартфона.

Забележка

  • Внимавайте да не прищипете пръста си между държача и смартфона. Може да причини телесно нараняване.

  • Прикрепете смартфона внимателно, за да избегнете образуването на драскотини.