O této uživatelské příručce

Toto je uživatelská příručka Monitor pro vlogování XQZ-IV01.

Poznámka

  • Aktualizace systému a aplikací mohou funkce na vašem zařízení zobrazit jinak, než je popsáno v této uživatelské příručce.

Poznámky k použití

Ujistěte se, že jste si přečetli dodané „Důležité informace“.

Přehled této jednotky

Připojte tuto jednotku k zadní straně Xperia a zkombinujte ji se stativem atd., abyste mohli pořizovat selfie pomocí hlavního fotoaparátu Xperia.

Model Xperia kompatibilní s touto jednotkou je následující.

- Smartphone Sony Xperia PRO-I (5,0 V DC / 0,4 A)

- Smartphone Sony Xperia 1 V (5,0 V DC / 0,4 A)

- Smartphone Sony Xperia 1 IV (5,0 V DC / 0,4 A)

- Smartphone Sony Xperia 5 V (5,0 V DC / 0,4 A)

- Smartphone Sony Xperia 5 IV (5,0 V DC / 0,4 A)