Připojení smartphonu

  1. Umístěte držák mezi tlačítko spouště fotoaparátu (a) a tlačítko napájení (b) smartphonu.

  2. Dotkněte se smartphonem horní strany držáku.

  3. Nasaďte smartphone na spodní část držáku.

    Pevně nastavte smartphone tak, aby mezi držákem a smartphonem nebyly žádné mezery.

Poznámka

  • Dávejte pozor, abyste si nesevřeli prsty mezi držákem a smartphonem. Mohlo by dojít ke zranění.

  • Opatrně připojte smartphone, aby nedošlo k poškrábání.