Připojení smartphonu

  1. Jeden konec připojovacího kabelu dodaného s touto jednotkou zapojte do smartphonu.
  2. Druhý konec připojovacího kabelu zapojte do portu INPUT (vstup) monitoru.

Poznámka

  • Pokud při fotografování odpojíte připojovací kabel, bude fotografování zastaveno. V tuto chvíli se může na smartphonu objevit zpráva o opětovném připojení této jednotky. Postupujte podle pokynů.
  • Pokud používáte jiný než připojovací kabel dodávaný s touto jednotkou, nemůžeme zaručit výkon. Vždy používejte dodaný připojovací kabel.
  • Když je připojen připojovací kabel, monitor v důsledku napájení na chvíli bliká. Nejde o poruchu.