Fotografování při nabíjení smartphonu

Fotografovat můžete při nabíjení smartphonu připojeného k této jednotce pomocí kabelu USB pro nabíjení smartphonů.

 1. Připojte tuto jednotku ke smartphonu.
 2. Jeden konec kabelu USB zapojte do portu USB nabíječky.
 3. Zapojte nabíječku do elektrické zásuvky.
 4. Druhý konec kabelu USB zapojte do portu POWER (vstup) této jednotky.

Poznámka

 • Pokud při fotografování s nabíjením odpojíte kabel USB, bude fotografování zastaveno. V tuto chvíli se může na smartphonu objevit zpráva o opětovném připojení této jednotky. Postupujte podle pokynů.
 • Pokud je smartphone vypnutý, nelze jej prostřednictvím této jednotky nabíjet.
 • Nenechávejte smartphone připojený k této jednotce a nabíječce, když je vypnutý. Může to způsobit poruchu smartphonu.
 • Vždy používejte následující originální nabíječku Sony a kabel USB. Jiné nabíječky mohou prodloužit dobu nabíjení, nenabíjet vůbec nebo dokonce vaše zařízení poškodit.
  • Nabíječka a kabel dodávaný k modelu Xperia, který je kompatibilní s touto jednotkou
  • Rychlá nabíječka Sony XQZ-UC1 (5,0 V DC / 3,0 A) a kabel USB
 • Port INPUT a port POWER této jednotky jsou USB Type-C®.
 • Pro připojení této jednotky k smartphonu vždy používejte dodaný připojovací kabel. Pokud používáte jiný než připojovací kabel dodávaný s touto jednotkou, nemůžeme zaručit výkon.
 • Když k této jednotce připojíte nabíječku, napájení je přiváděno z portu POWER do portu INPUT a poté do smartphonu.
 • Výstupní jmenovitá hodnota z portu INPUT této jednotky do smartphonu je 5,0 V DC / 2,6 A.