Připojení mikrofonu

Na patku připojení příslušenství této jednotky můžete připojit mikrofon. Přečtěte si také svůj příručku k mikrofonu.

  1. Zarovnejte patku mikrofonu s patkou připojení příslušenství na držáku a připojte mikrofon.

  2. Otočením zajišťovacího ovladače mikrofonu připevněte mikrofon k držáku.

  3. Připojte mikrofon ke konektoru mikrofonu monitoru připojovacím kabelem dodaným k mikrofonu.

Tip

  • Interní mikrofon smartphonu se automaticky přepne na externí mikrofon, když je mikrofon připojen ke konektoru mikrofonu monitoru této jednotky.

Poznámka

  • Před spuštěním aplikace připojte mikrofon.