Připevnění monitoru

  1. Spojením magnetu držáku (a) a připevňovací plochy držáku monitoru (b) se monitor připevní vhodným způsobem.

  2. Nastavte polohu monitoru.

    • Zkontrolujte, zda monitor nezakrývá fotoaparát smartphonu.
    • Nenechte levou stranu monitoru vyčnívat ze smartphonu. Mohlo by dojít k narušení komunikace.

Poznámka

  • Nesprávné připojení monitoru může způsobit pád monitoru, což může mít za následek zranění nebo poruchu funkce této jednotky.