Právní informace


Před použitím si přečtěte samostatný leták Důležité informace.


Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Corporation nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Společnost Sony Corporation může v této uživatelské příručce kdykoli a bez předchozího upozornění provést zlepšení nebo změny z důvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a/nebo vybavení. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.


1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko


Výrobce: Sony Corporation
Dovozce do EU /zplnomocněný zástupce výrobce: Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgie.
Dovozce/zplnomocněný zástupce výrobce ve Spojeném království: Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Velká Británie.


Všechny zde uvedené názvy produktů a společností jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.


Více informací získáte na adrese https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html.


Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému příslušenství.