Připevnění rukojeti

Připevněte rukojeť pomocí upevňovacího šroubu fotoaparátu.

  1. Vložte upevňovací šroub držáku fotoaparátu do otvoru v zásuvce stativu držáku.

  2. Otočte kolečkem držáku fotoaparátu, abyste zajistili držák.

Poznámka

  • Použijte stativ se šroubem kratším než 5,5 mm. Držák nelze pevně připevnit ke stativu šroubem o průměru 5,5 mm nebo větším, což způsobí poškození této jednotky.