Snímání

  1. Zapněte napájení smartphonu a spusťte kompatibilní aplikaci.
    Příklad: Photography Pro, Videography Pro

  2. Přepněte spínač ON/OFF (obrazovka ZAP/VYP) do polohy „ON“.

    Ze smartphonu se na LCD obrazovku této jednotky přenese obraz z fotoaparátu.

Převrácení obrazovky

Stiskněte tlačítko FLIP (převrácení obrazovky).
Orientace obrazovky se při každém stisknutí tlačítka mění následujícím způsobem.
Zrcadlení → Skutečné → Skutečné, obráceně → Zrcadlené, obráceně

Nastavení jasu

Stiskněte tlačítko (ovládání jasu).
Jas se při každém stisknutí tlačítka mění následujícím způsobem.
Vysoký → Zesílení → Nízký → Střední