Védjegyek

 • Az Android, Google Play és a többi idevágó jegy és embléma a Google LLC védjegye.

 • A Wi-Fi CERTIFIED™ embléma a Wi-Fi Alliance® tanúsítványjegye.

 • A Wi-Fi®, a Wi-Fi CERTIFIED embléma, a Wi-Fi Protected Access® és a Wi-Fi Alliance® a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.

 • A Wi-Fi CERTIFIED™, a WPA™, WPA2™ és a Wi-Fi Protected Setup™ a Wi-Fi Alliance védjegye.

 • A BLUETOOTH® márkanév és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a Sony Corporation e márkaneveket és védjegyeket licenc keretein belül használja.

 • Az N-Mark az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült llamokban és más országokban.

 • Az LDAC™ és LDAC embléma a Sony Corporation védjegye.

 • A WALKMAN és WALKMAN embléma a Sony Corporation bejegyzett védjegye.

 • Az Apple, az Apple logó, az iPhone és az iPod az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.

  Az App Store az Apple Inc. szolgáltatási védjegye.

 • A Made for Apple jelvény használata azt jelenti, hogy az adott tartozék speciálisan úgy lett kialakítva, hogy a jelvényen megjelölt Apple termékekhez csatlakozzon, és a fejlesztő tanúsítja, hogy a tartozék megfelel az Apple teljesítményszabványainak. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, illetve biztonsági és törvényes szabványoknak való megfelelőségéért.

  Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tartozék Apple termékkel történő használata hatással lehet a vezeték nélküli teljesítményre.

 • A Spotify és a Spotify embléma a Spotify Group védjegye.

  A Spotify Software szoftverre külső fél licencei vonatkoznak, amelyek itt találhatók:

  https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

 • Az MPEG Layer-3 hangkódolási technológiát és szabadalmakat a Fraunhofer IIS és a Thomson engedélyezte.

 • A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

 • Más védjegyek és kereskedelmi elnevezések az illető tulajdonosaik birtokában vannak. A dokumentumban nem tüntettük fel a ™ és a ® jeleket.