Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján (Windows)

A műveletet, amelyben regisztrál egy eszközt, amellyel BLUETOOTH kapcsolatot kíván létesíteni, „párosításnak” nevezzük.

Ha első ízben használ egy eszközt a hangszóróval kombinálva, előzőleg párosítsa az eszközöket. További eszközök párosítása esetén végezze el ugyanezt az eljárást.

Támogatott operációs rendszerek

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

A műveletek megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

 • Számítógépe a hangszórótól 1 m távolságon belül van.

 • A hangszórón és a hangszóróhoz csatlakoztatott számítógépen csökkentette a hangerőt, hogy megelőzze a hangszóró által esetleg kiadott hirtelen erős hangot.

 1. A számítógépen készítse elő a hangszóró keresését.

  Windows 10 esetén

  Válassza az [ (Action Center)] – [Connect] lehetőséget a képernyő jobb alsó sarkában lévő tálcán.

  Windows 8.1 esetén

  Kattintson jobb gombbal a [Start] gombra, majd kattintson a [Control Panel] elemre.

  Amikor megjelenik az [All Control Panel Items], válassza a [Device and printer] elemet.

  Ha a [Control Panel] képernyő jelenik meg az [All Control Panel Items] helyett, válassza a [Large icons] vagy a [Small icons] lehetőséget a képernyő jobb felső sarkában lévő [View by] menüből.

  Windows 7 esetén

  Kattintson a [Start] gombra, majd a [Devices and Printers] elemre.

 2. Nyomja meg a (be/készenlét) gombot.

  A hangszóró bekapcsol. A BLUETOOTH jelzőfény lassan villog fehér fénnyel.

  Amikor bekapcsolja a hangszórót., a hangszóró megkísérel BLUETOOTH kapcsolatot létrehozni a legutóbb csatlakoztatott BLUETOOTH eszközzel. Ha az előzőekben már a hangszóróhoz csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz van a közelben, lehet, hogy már a hangszóró bekapcsolása azt eredményezi, hogy a hangszóró automatikusan az eszközhöz csatlakozik, és a BLUETOOTH jelzőfény világítani kezd fehér fénnyel. Ez esetben kapcsolja ki a BLUETOOTH funkciót, vagy kapcsolja ki a jelenleg csatlakoztatott BLUETOOTH eszközt.

 3. Tartsa lenyomva legalább 2 másodpercig a BLUETOOTH/ PAIRING gombot.

  A BLUETOOTH jelzőfénye gyorsan villogni kezd fehér fénnyel, majd a hangszóró hangjelet ad ki*, jelezve, hogy párosítási módba lép.

 4. Végezze el a párosítási eljárást a számítógépen.

  A hangszóró csatlakoztatása számítógéphez BLUETOOTH csatlakozás útján

  1. A képernyő jobb alsó sarkában lévő Action Center válassza a [Connect] elemet.

  2. Válassza az [LSPX-S2] elemet.

   Ha az [LSPX-S2] elem nem jelenik meg, végezze el a műveletet újra a lépéstől.

   A párosítást követően automatikusan létrejön a BLUETOOTH kapcsolat, és a képernyőn megjelenik a [Connected music] üzenet. Folytassa a lépéssel.

  3. Kattintson az [Add a device] elemre.

  4. Válassza ki az [LSPX-S2] elemet, és kattintson a [Next] gombra.

   Ha jelszó megadására* van szükség, írja be a 0000 kódot.

   Ha az [LSPX-S2] elem nem jelenik meg, végezze el a műveletet újra a lépéstől.

   * A jelszó „jelkód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „jelkulcs” néven is ismert.

  5. Amikor megjelenik az alábbi képernyő, kattintson a [Close] gombra.

   A számítógép megkezdi az illesztőprogram telepítését.

   A telepítés során egy [] jel jelenik meg az [LSPX-S2] ikon bal alsó sarkában. Amikor eltűnik a [] jel, az illesztőprogram telepítése befejeződött. Folytassa az lépéssel.

   Ez a telepítés a számítógéptől függően hosszabb időt is igénybe vehet. Ha az illesztőprogram telepítése túl sokáig tart, a hangszóró automatikus kikapcsolás (Automatikus készenléti) funkciója automatikusan kikapcsolja az eszközt. Ha ez megtörténik, kapcsolja be újra a hangszórót.

 5. Regisztrálja a hangszórót a számítógépen.

  Windows 10 esetén

  A párosítást követően automatikusan létrejön a BLUETOOTH kapcsolat, és a képernyőn megjelenik a [Connected music] üzenet. Folytassa a lépéssel.

  Windows 8.1 esetén

  1. Kattintson jobb gombbal a [LSPX-S2] elemre a [Devices] listán, és a megjelenő menüben válassza a [Sound settings] elemet.

  2. Erősítse meg a [LSPX-S2 Stereo] elemet a [Sound] képernyőn.

   • Ha a [LSPX-S2 Stereo] elemen egy (zöld) pipa látható, folytassa a lépéssel.

   • Ha nincs pipa (zöld) a [LSPX-S2 Stereo] elemen, folytassa a következő lépéssel (3. lépés).

   • Ha a [LSPX-S2 Stereo] elem nem jelenik meg, kattintson jobb gombbal a [Sound] képernyőre, és a megjelenő menüben válassza a [Show Disabled Devices] lehetőséget. Ezután folytassa a következő lépéssel (3. lépés).

  3. Kattintson jobb gombbal a [LSPX-S2 Stereo] elemre, és a megjelenő menüben válassza a [Connect] lehetőséget.

   A hangszóró sikeres csatlakoztatása után egy pipa jelenik meg a [LSPX-S2 Stereo] elemen a [Sound] képernyőn. Folytassa a lépéssel.

   Ha nem lehet a [Connect] lehetőségre kattintani a [LSPX-S2 Stereo] elemen, válassza a [Disable] lehetőséget a pipát (zöld) tartalmazó [Default Device] elemen.

  Windows 7 esetén

  1. Kattintson duplán a [LSPX-S2] elemre a [Devices] listában.

  2. Kattintson a [Listen to Music] elemre.

   A hangszóró sikeres csatlakoztatása után egy pipa jelenik meg.

 6. Figyelje a hangjelzést*, amely a sikeres párosítást jelzi.

  A BLUETOOTH jelzőfény is világítani kezd.

Tipp

 • Ha be van kapcsolva egy olyan eszköz BLUETOOTH funkciója, amellyel a hangszóró az előzőekben már létesített BLUETOOTH kapcsolatot, a kapcsolat már a hangszóró bekapcsolása által létrejön.

 • A fentiekben ismertetett eljárás csupán tájékoztató jellegű. Részleteket a használt számítógép kezelési útmutatójában talál.

Megjegyzés

 • A hangszóró párosítási módja megközelítőleg 5 perc elteltével megszűnik, és a BLUETOOTH jelzőfény kialszik. Ha a hangszóró párosítási módja a művelet elvégzése előtt megszűnik, ismételje meg az eljárást a lépéstől.

 • A hangszóró jelszava „0000”. Ha a „0000” kódtól eltérő jelszót állít be a BLUETOOTH eszközön, a hangszóróval nem végezhető párosítás.

 • Miután a BLUETOOTH eszközöket párosította, nincs szükség újabb párosításra az alábbi esetek kivételével:

  • A párosítási információk törlődtek javítás stb. következtében.

  • A hangszóró már 8 eszközzel van párosítva, és további eszközzel párosítja.

   A hangszóró legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha új eszközzel párosít, miután már 8 eszközzel párosította, az új eszköz felváltja a legrégebben párosított eszközt.

  • A hangszóróval való párosítás információit törölték a BLUETOOTH eszközről.

  • A hangszóró inicializálódott.

   Az összes párosítási információ törlődik. Ha a hangszóró inicializálódott, lehet, hogy nem fogja tudni csatlakoztatni a számítógépéhez vagy a BLUETOOTH vezeték nélküli technológiához. Ha ez megtörténik, átmenetileg törölje a hangszóró párosítási információit számítógépéből, majd párosítsa újra.

 • A hangszóró több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy párosított eszközből játszhat le zenét.

 • Ha zenét kíván lejátszani a BLUETOOTH eszközén, míg a csatlakozókábel az AUDIO IN konnektorba van dugva, nyomja meg a hangszóró alján lévő BLUETOOTH/ PAIRING gombot, vagy a Sony | Music Center alkalmazásban kapcsolja a BLUETOOTH eszközt a lejátszáshoz használni kívánt eszközre.