Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel

Kettő vagy több BLUETOOTH eszközzel való párosításhoz végezze el az alábbi párosítási eljárást az összes eszközzel.

A hangszóró használata előtt ügyeljen az alábbiakra:

 • A BLUETOOTH eszközt a hangszórótól legfeljebb 1 m távolságra helyezze el.

 • Csatlakoztassa a hangszórót egy fali aljzathoz a mellékelt USB hálózati tápegység segítségével. Vagy töltse fel eléggé a beépített újratölthető akkumulátort.

 • Állítsa le a lejátszást a BLUETOOTH eszközön.

 • A BLUETOOTH eszközön és a hangszórón csökkentse a hangerőt, hogy megelőzze a hangszóró által esetleg kiadott hirtelen erős hangot. A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy az eszköz hangerőszintje szinkronizálódik a hangszóróval.

 1. Nyomja meg a (be/készenlét) gombot.

  A hangszóró bekapcsol. A BLUETOOTH jelzőfény lassan villog fehér fénnyel.

  Amikor bekapcsolja a hangszórót., a hangszóró megkísérel BLUETOOTH kapcsolatot létrehozni a legutóbb csatlakoztatott BLUETOOTH eszközzel. Ha az előzőekben már a hangszóróhoz csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz van a közelben, lehet, hogy már a hangszóró bekapcsolása azt eredményezi, hogy a hangszóró automatikusan az eszközhöz csatlakozik, és a BLUETOOTH jelzőfény világítani kezd fehér fénnyel. Ez esetben kapcsolja ki a BLUETOOTH funkciót, vagy kapcsolja ki a jelenleg csatlakoztatott BLUETOOTH eszközt.

 2. Tartsa lenyomva legalább 2 másodpercig a BLUETOOTH/ PAIRING gombot.

  A hangszóró BLUETOOTH jelzőfénye gyorsan villogni kezd fehér fénnyel, majd a hangszóró hangjelet ad ki*, jelezve, hogy párosítási módba lép.

 3. A hangszóró felismeréséhez végezze el a párosítási eljárást a BLUETOOTH eszközön.

  Amikor a BLUETOOTH eszköz képernyőjén megjelenik a felismert eszközök listája, válassza ki a „LSPX-S2” elemet. Ha jelszó* megadása szükséges a BLUETOOTH eszköz képernyőjén, írja be a „0000” kódot.

  * A jelszó „jelkód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „jelkulcs” néven is ismert.

 4. Figyelje a hangjelzést*, amely a sikeres párosítást jelzi.

  A BLUETOOTH jelzőfény is világítani kezd.

  Ha nem jön létre a BLUETOOTH kapcsolat, ismételje meg az eljárást a lépéstől.

Tipp

 • Miután aktiválódik a BLUETOOTH funkció a BLUETOOTH eszközön, amely a BLUETOOTH csatlakozás útján kapcsolódik a hangszóróhoz, a BLUETOOTH eszköz ismételt csatlakoztatásához elég megnyomni a (be/készenlét) gombot.

 • A BLUETOOTH eszközök működtetéséről további részleteket a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Megjegyzés

 • A hangszóró párosítási módja megközelítőleg 5 perc elteltével megszűnik, és a BLUETOOTH jelzőfény kialszik. Ha a hangszóró párosítási módja a művelet elvégzése előtt megszűnik, ismételje meg az eljárást a lépéstől.

 • A hangszóró jelszava „0000”. Ha a „0000” kódtól eltérő jelszót állít be a BLUETOOTH eszközön, a hangszóróval nem végezhető párosítás.

 • Miután a BLUETOOTH eszközöket összepárosította, nincs szükség további párosításra az alábbi esetek kivételével:

  • A párosítási információk törlődtek javítás stb. következtében.

  • A hangszóró már 8 eszközzel van párosítva, és további eszközzel párosítja.

   A hangszóró legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha új eszközzel párosít, miután már 8 eszközzel párosította, az új eszköz felváltja a legrégebben párosított eszközt.

  • A hangszóró párosítási információit törölték a BLUETOOTH eszközről.

  • A hangszóró inicializálódik.

   Az összes párosítási információ törlődik. A hangszóró inicializálása után lehet, hogy nem fog tudni csatlakozni iPhone/iPod eszközhöz vagy számítógéphez. Ez esetben törölje a hangszóró párosítási információit az iPhone/iPod touch eszközből vagy a számítógépből, majd végezze el a párosítási műveletet újra.

 • A hangszóró több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy párosított eszközből játszhat le zenét.

 • Ha zenét kíván lejátszani a BLUETOOTH eszközén, míg a csatlakozókábel az AUDIO IN konnektorba van dugva, nyomja meg a hangszóró alján lévő BLUETOOTH/ PAIRING gombot, vagy a Sony | Music Center alkalmazásban váltson a lejátszani kívánt zenére.