Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján (Mac)

A műveletet, amelyben regisztrál egy eszközt, amellyel BLUETOOTH kapcsolatot kíván létesíteni, „párosításnak” nevezzük.

Ha első ízben használ egy eszközt a hangszóróval kombinálva, előzőleg párosítsa az eszközöket. További eszközök párosítása esetén végezze el ugyanezt az eljárást.

Támogatott operációs rendszerek

macOS High Sierra (10.13 verzió)

A műveletek megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

 • Számítógépe a hangszórótól 1 m távolságon belül van.

 • A hangszórón és a hangszóróhoz csatlakoztatott számítógépen csökkentette a hangerőt, hogy megelőzze a hangszóró által esetleg kiadott hirtelen erős hangot.

 1. Nyomja meg a (be/készenlét) gombot.

  A hangszóró bekapcsol. A BLUETOOTH jelzőfény lassan villog fehér fénnyel.

  Amikor bekapcsolja a hangszórót., a hangszóró megkísérel BLUETOOTH kapcsolatot létrehozni a legutóbb csatlakoztatott BLUETOOTH eszközzel. Ha az előzőekben már a hangszóróhoz csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz van a közelben, lehet, hogy már a hangszóró bekapcsolása azt eredményezi, hogy a hangszóró automatikusan az eszközhöz csatlakozik, és a BLUETOOTH jelzőfény világítani kezd fehér fénnyel. Ez esetben kapcsolja ki a BLUETOOTH funkciót, vagy kapcsolja ki a jelenleg csatlakoztatott BLUETOOTH eszközt.

 2. Tartsa lenyomva legalább 2 másodpercig a BLUETOOTH/ PAIRING gombot.

  A BLUETOOTH jelzőfénye gyorsan villogni kezd fehér fénnyel, majd a hangszóró hangjelet ad ki*, jelezve, hogy párosítási módba lép.

 3. Végezze el a párosítási eljárást a számítógépen.
  1. Válassza a [ (System Preferences)] - [Bluetooth] lehetőséget a képernyő jobb alsó sarkában lévő tálcán.

  2. Válassza az [LSPX-S2] elemet a Bluetooth képernyőn, majd kattintson a [Pair] lehetőségre.

 4. Figyelje a hangjelzést*, amely a sikeres párosítást jelzi.

  A BLUETOOTH jelzőfény is világítani kezd.

 5. Kattintson a képernyő jobb felső sarkában lévő hangszóró ikonra, majd válassza az [Output Device] - [LSPX-S2] elemet.

  A zene lejátszását számítógépéből is élvezheti.

Tipp

 • Ha be van kapcsolva egy olyan eszköz BLUETOOTH funkciója, amellyel a hangszóró az előzőekben már létesített BLUETOOTH kapcsolatot, a kapcsolat már a hangszóró bekapcsolása által létrejön.

 • A fentiekben ismertetett eljárás csupán tájékoztató jellegű. Részleteket a használt számítógép kezelési útmutatójában talál.

Megjegyzés

 • A hangszóró párosítási módja megközelítőleg 5 perc elteltével megszűnik, és a BLUETOOTH jelzőfény kialszik. Ha a hangszóró párosítási módja a művelet elvégzése előtt megszűnik, ismételje meg az eljárást a lépéstől.

 • A hangszóró jelszava „0000”. Ha a „0000” kódtól eltérő jelszót állít be a BLUETOOTH eszközön, a hangszóróval nem végezhető párosítás.

 • Miután a BLUETOOTH eszközöket párosította, nincs szükség újabb párosításra az alábbi esetek kivételével:

  • A párosítási információk törlődtek javítás stb. következtében.

  • A hangszóró már 8 eszközzel van párosítva, és további eszközzel párosítja.

   A hangszóró legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha új eszközzel párosít, miután már 8 eszközzel párosította, az új eszköz felváltja a legrégebben párosított eszközt.

  • A hangszóróval való párosítás információit törölték a BLUETOOTH eszközről.

  • A hangszóró inicializálódott.

   Az összes párosítási információ törlődik. Ha a hangszóró inicializálódott, lehet, hogy nem fogja tudni csatlakoztatni a számítógépéhez vagy a BLUETOOTH vezeték nélküli technológiához. Ha ez megtörténik, törölje a hangszóró párosítási információit számítógépéből, majd párosítsa újra.

 • A hangszóró több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy párosított eszközből játszhat le zenét.

 • Ha zenét kíván lejátszani a BLUETOOTH eszközén, míg a csatlakozókábel az AUDIO IN konnektorba van dugva, nyomja meg a hangszóró alján lévő BLUETOOTH/ PAIRING gombot, vagy a Sony | Music Center alkalmazásban kapcsolja a BLUETOOTH eszközt a lejátszáshoz használni kívánt eszközre.