Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Не може да се възпроизвежда съдържание, като например музика, прехвърлено на вашия Walkman.

  • Ако оставащият заряд на батерията е нисък или недостатъчен, я заредете. Ако вашият Walkman все още не работи след зареждане на батерията, натиснете бутона RESTART с върха на химикалка, кламер или друг подобен предмет, за да рестартирате вашия Walkman.

  • Възможно е нивата в йерархичната структура на данните на съдържанието, като например музика, прехвърлено чрез плъзгане и пускане, да не са правилни. Поставете съдържанието в подходящите папки и йерархия.

  • Прехвърлените файлове не са във формат, който може да бъде възпроизвеждан. Вижте “Поддържани формати” за подробности относно форматите, които могат да се възпроизвеждат.

  • Когато прехвърляте аудио MP4 файлове чрез плъзгане и пускане, поставяйте ги в папката “MUSIC” на вашия Walkman.

  • Възможно е прехвърленото съдържание да е повредено. Когато прехвърляте съдържание, се уверете, че на компютъра не са стартирани други задачи, докато не завърши прехвърлянето. В противен случай е възможно съдържанието да се повреди. Изтрийте съдържанието, което не може да бъде възпроизвеждано, от вашия Walkman и го прехвърлете отново. Ако вашият Walkman все още не може да възпроизвежда съдържанието, форматирайте вградената флаш памет на вашия Walkman чрез функцията на Walkman и след това прехвърлете съдържанието отново.

  • Ако промените имената на файловете или местоположението на съдържанието, като например музика, прехвърлено от компютъра на вашия Walkman, съдържание може да не бъде разпознато от Walkman. Върнете правилното име и местоположение.

  • Ако сте инициализирали (форматирали) вградената флаш памет на вашия Walkman чрез Windows Explorer, инициализирайте (форматирайте) я отново на вашия Walkman.Ако сте инициализирали (форматирали) вашия Walkman чрез Mac Finder, инициализирайте (форматирайте) го отново чрез Walkman.