Wyświetlane ekrany

Ekran odtwarzania:

Ilustracja ekranu odtwarzania

Ekran HOME:

Ilustracja ekranu głównego

Ekran OPTION:

Ilustracja ekranu opcji

1. Wskazanie stanu
Ikona na wyświetlaczu Szczegóły

(tłumienie)
Świeci się, gdy dźwięk jest tłumiony.

(Częstotliwości alternatywne)
Świeci się, gdy dostępna jest funkcja AF (alternatywne częstotliwości). (XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))

(Komunikaty drogowe)
Świeci się, gdy dostępne są bieżące informacje o ruchu drogowym (TA: komunikaty drogowe). (XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))

(komunikat DAB)
Świeci się, gdy dostępny jest komunikat DAB. (XAV-1550D(EUR))

(DAB)
Wskazuje stan siły sygnału odbiornika radiowego DAB. (XAV-1550D(EUR))

(BLUETOOTH)
Świeci się, gdy sygnał BLUETOOTH jest włączony. Miga, gdy połączenie jest w toku.

(dźwięk)
Świeci się, gdy dostępne jest odtwarzanie z urządzenia audio po włączeniu A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

(telefon komórkowy)
Świeci się, gdy dostępne są rozmowy w trybie głośnomówiącym po włączeniu HFP (Handsfree Profile).

(antena)
Wskazuje stan siły sygnału podłączonego telefonu komórkowego.

(akumulator)
Wskazuje stan naładowania akumulatora podłączonego telefonu komórkowego.
2. (opcja źródła)

Otwiera menu opcji źródła. Dostępne elementy różnią się w zależności od źródła.

3. Obszar specyficzny dla aplikacji

Wyświetla elementy sterowania odtwarzaniem / wskazania lub pokazuje stan urządzenia. Wyświetlane elementy różnią się w zależności od źródła.

4. Zegar

Wyświetla czas ustawiony w ustawieniu Date/Time.

5. (powrót do ekranu odtwarzania)

Przełącza pomiędzy ekranem HOME a ekranem odtwarzania.

6. Klawisze wyboru źródeł i ustawień

Zmienia źródło lub wprowadza różne ustawienia.
Przesuń palcem, aby wybrać ikonę ustawień i inne ikony.
Dotknij ikony źródła, które chcesz wybrać.

Ikona na wyświetlaczu Nazwa
Radio
DAB+ (XAV-1550D(EUR))
BT Audio (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN)/XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))
Bluetooth (XAV-1500(UC))
Phone
USB
WebLink
AUX
Rear Camera
Settings
7. Klawisze wyboru dźwięku

Zmiana dźwięku.

8. (gotowość)

Przełącza urządzenie w tryb gotowości (ładowanie USB nadal jest dostępne).
Aby wznowić, naciśnij dowolne przyciski.

9. (monitor wyłączony)

Wyłącza monitor. Gdy monitor jest wyłączony, dotknij dowolnej części wyświetlacza, aby go ponownie włączyć.

10. ( EXTRA BASS )

Zmienia ustawienie EXTRA BASS.

11. ( EQ10/Subwoofer )

Zmienia ustawienie EQ10/Subwoofer.