Podłączanie innego przenośnego urządzenia audio

  1. Wyłącz przenośne urządzenie audio.
  2. Zmniejsz głośność w urządzeniu.
  3. Podłącz przenośne urządzenie audio do gniazda wejściowego AUX (gniazdo stereo mini) w urządzeniu za pomocą przewodu połączeniowego (brak w zestawie)*.

    * Należy pamiętać o użyciu wtyczki prostej.

  4. Naciśnij HOME, a następnie dotknij [AUX].

Dostosowywanie poziomu głośności podłączonego urządzenia do innych źródeł

Rozpocznij odtwarzanie z przenośnego urządzenia audio na poziomie średnim, a następnie ustaw normalną głośność na urządzeniu.
Podczas odtwarzania dotknij (opcja), a następnie dotknij [Input Level]. Dostosuj poziom głośności pomiędzy [-10] i [+15].