Brak komunikatów drogowych.

  • Wyłącz komunikaty DAB.
    • Komunikaty drogowe są niedostępne, gdy odbierane są komunikaty DAB.