Prawa autorskie

Znak towarowy i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi będącymi własnością Bluetooth SIG, Inc., a korzystanie z tego znaku przez Sony Group Corporation i spółki zależne odbywa się na zasadach licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.


Windows Media jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.


Ten produkt jest chroniony przez pewne prawa własności intelektualnej firmy Microsoft Corporation. Użycie lub dystrybucja takiej technologii poza tym produktem jest zabroniona bez licencji firmy Microsoft lub autoryzowanego oddziału firmy Microsoft.


Apple i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.


Google, Google Play i Android są znakami towarowymi firmy Google LLC.


WebLink jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Abalta Technologies, Inc. w Stanach Zjednoczonych oraz znakiem towarowym w innych krajach.


TEN PRODUKT JEST LICENCJONOWANY W RAMACH LICENCJI PORTFOLIO PATENTOWEGO MPEG-4 DO OSOBISTEGO I NIEKOMERCYJNEGO UŻYTKU PRZEZ KONSUMENTA DO DEKODOWANIA VIDEO ZGODNIE Z NORMĄ WIZUALNĄ MPEG-4 („WIDEO MPEG-4”), KTÓRE ZOSTAŁO ZAKODOWANE PRZEZ KONSUMENTA PROWADZĄCEGO OSOBISTĄ I NIEKOMERCYJNĄ DZIAŁALNOŚĆ I/LUB ZOSTAŁO UZYSKANE OD DOSTAWCY WIDEO LICENCJONOWANEGO PRZEZ MPEG LA DO DOSTARCZANIA WIDEO MPEG-4.
NIE UDZIELA SIĘ LICENCJI NA WYKORZYSTANIE DO INNYCH CELÓW ANI TAKA LICENCJA NIE POWINNA BYĆ DOROZUMIANA.
DODATKOWE INFORMACJE, W TYM DOTYCZĄCE ZASTOSOWAŃ PROMOCYJNYCH, WEWNĘTRZNYCH I HANDLOWYCH ORAZ LICENCJI MOŻNA UZYSKAĆ OD MPEG LA, LLC. PATRZ
HTTP://WWW.MPEGLA.COMWszystkie inne znaki towarowe są znakami towarowymi ich właścicieli.