General

Cannot play this content.
 • Aktualnie wybranej zawartości nie można odtworzyć ani przejść do następnej.
  • Zawartość nie ma obsługiwanego formatu pliku. Sprawdź obsługiwane formaty plików.
Device no response
 • Urządzenie nie rozpoznaje podłączonego urządzenia USB.
  • Podłącz ponownie urządzenie USB.
  • Sprawdź, czy urządzenie USB jest obsługiwane przez urządzenie.
No Playable Data
 • Urządzenie USB nie zawiera danych możliwych do odtworzenia.
  • Załaduj dane muzyczne/pliki do urządzenia USB.
Overcurrent caution on USB.
 • Urządzenie USB jest przeładowane.
  • Odłącz urządzenie USB.
  • Wystąpiła usterka urządzenia USB lub podłączono nieobsługiwane urządzenie.
USB device not supported
 • Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zgodności urządzenia USB, odwiedź witrynę pomocy technicznej.
USB hub not supported
 • Koncentratory USB nie są obsługiwane przez to urządzenie.