Czynności dostępne podczas rozmowy telefonicznej

Regulacja głośności dzwonka

Obróć pokrętło sterujące głośnością podczas odbierania połączenia.

Regulacja głośności głosu osoby dzwoniącej

Obróć pokrętło sterujące głośnością podczas rozmowy telefonicznej.

Regulacja głośności własnego głosu (regulacja wzmocnienia mikrofonu)

Podczas połączenia w trybie głośnomówiącym dotknij (opcja), a następnie ustaw [MIC Gain] na [High], [Middle] lub [Low].

Redukcja echa i szumu (tryb anulowania echa/szumu)

Podczas rozmowy telefonicznej dotknij (opcja), a następnie ustaw [Speech Quality] na [Mode 1] lub [Mode 2].

Przełączanie pomiędzy trybem głośnomówiącym a trybem telefonu w ręce

Podczas rozmowy telefonicznej dotknij (głośnik/telefon), aby przełączyć dźwięk rozmowy telefonicznej pomiędzy urządzeniem a telefonem komórkowym.

Uwaga

  • W zależności od telefonu komórkowego ta czynność może nie być dostępne.

Aby automatycznie odebrać połączenie przychodzące

Dotknij (opcja), następnie ustaw [Auto Answer] na [ON].