Odtwarzanie z urządzenia BLUETOOTH

Można odtwarzać zawartość na podłączonym urządzeniu, które obsługuje profil BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

  1. Nawiąż połączenie BLUETOOTH z urządzeniem audio.
  2. Naciśnij HOME, a następnie dotknij [BT Audio]. (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN)/XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))
    Naciśnij HOME, a następnie dotknij [Bluetooth]. (XAV-1500(UC))
  3. Użyj urządzenia audio, aby rozpocząć odtwarzanie.

Uwaga

  • W zależności od urządzenia audio informacje takie jak tytuł, numer / czas trwania utworu i status odtwarzania mogą nie być wyświetlane na tym urządzeniu.
  • Nawet jeśli źródło w tym urządzeniu zostanie zmienione, odtwarzanie z urządzenia audio nie zostanie zatrzymane.

Dostosowywanie poziomu głośności urządzenia BLUETOOTH do innych źródeł

Możesz zmniejszyć różnice poziomów głośności między tym urządzeniem a urządzeniem BLUETOOTH:
Podczas odtwarzania dotknij (opcja), a następnie ustaw [Input Level] w zakresie od -6 do +6.