Brak dźwięku. / Dźwięk jest cichy.

  • Telefon iPhone/Android nie jest podłączony do urządzenia przez BLUETOOTH.
    • Nawiąż połączenie BLUETOOTH.
  • Poziom głośności [BT Audio] jest niski. (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN)/XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))
    • Wyreguluj poziom głośności [BT Audio].
  • Poziom głośności [Bluetooth] jest niski. (XAV-1500(UC))
    • Wyreguluj poziom głośności [Bluetooth].