Urządzenie główne i pilot zdalnego sterowania

Urządzenie główne

Ilustracja jednostki głównej


Pilot zdalnego sterowania RM-X170 (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN))

Pilota zdalnego sterowania można użyć do sterowania dźwiękiem. Do obsługi menu należy użyć ekranu dotykowego.

Ilustracja pilota zdalnego sterowania

Uwaga

 • Białe przyciski na powyższej ilustracji nie są obsługiwane.

Przed użyciem należy usunąć folię izolacyjną.

 1. Wyświetlacz / ekran dotykowy
 2. HOME
  Wyświetla ekran HOME.
  ATT (tłumienie)
  Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę, aby wytłumić dźwięk.
  Aby anulować, naciśnij i przytrzymaj ponownie lub obróć pokrętło sterowania głośnością.
 3. Odbiornik pilota zdalnego sterowania
 4. Pokrętło sterowania głośnością
  Obróć, aby wyregulować głośność, gdy dźwięk jest odtwarzany.
  OPTION
  Wyświetla ekran OPTION.
 5. Gniazdo USB
 6. Gniazdo wejściowe AUX
 7. OFF
  Wyłącza źródło.
 8. MONITOR OFF
  Wyłącza monitor.
  Aby ponownie włączyć, naciśnij ponownie.
 9. EQ (korektor)
  Wybiera krzywą korektora.
 10. Przyciski numeryczne (od 0 do 9)
 11. CLEAR
 12. ATT (tłumienie)
  Tłumi dźwięk. Aby anulować, naciśnij ponownie.
 13. (odtwarzanie/pauza)
 14. / (poprzedni/następny)
  / (przewijanie do tyłu/przewijanie do przodu)
  Działa inaczej w zależności od wybranego źródła.
  [Radio]: wybór zaprogramowanej stacji.
  [DAB+]: wybór zaprogramowanej stacji. (XAV-1550D(EUR))
  [USB]: przejście do poprzedniego/następnego pliku.
  [BT Audio]: przejście do poprzedniego/następnego pliku. (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN)/XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))
  [Bluetooth]: przejście do poprzedniego/następnego pliku. (XAV-1500(UC))
  Naciśnij i przytrzymaj, aby:
  [Radio]: automatyczne dostrajanie do stacji (SEEK+/SEEK–).
  [USB]: przewijanie do tyłu/przewijanie do przodu.
  [BT Audio]: przewijanie do tyłu/przewijanie do przodu. (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN)/XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))
  [Bluetooth]: przewijanie do tyłu/przewijanie do przodu. (XAV-1500(UC))
 15. / / / (lewo/góra/dół/prawo)
  Działa inaczej w zależności od wybranego źródła.
  [Radio]: wybór zaprogramowanej stacji lub dostrojenie automatyczne do stacji.
  [USB]: wybór folderu lub przejście do poprzedniego/następnego pliku.
  ENTER
  Przechodzi do wybranej pozycji.
 16. SRC (źródło)
  Zmienia źródło. Każde naciśnięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie wybranego źródła w wyskakującym okienku na bieżącym ekranie.
 17. MODE
  Wybierz pasmo radiowe.
 18. VOL (głośność) +/–