Funkcja wyszukiwania uruchamiana jest po kilku sekundach od rozpoczęcia odsłuchiwania. (XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))

  • Stacja nie jest stacją typu TP lub jej sygnał jest słaby.
    • Dezaktywuj TA.